Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ cho đội tuyển tham dự Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2020

go top